Pengembaraan Seorang Calon PhD

Apa pun matlamatnya, ia mestilah sama iaitu bagi menjawab ‘scientific curiosity’ yang tak terjawab oleh bangun tubuh ilmu sedia ada yang sudah direkodkan dan tidak juga dijawab oleh rakan sama bidang secara lisan melalui medium ilmuan seperti seminar, kolokium, bengkel dan sebagainya

Seni…oh seni….oh seni…oh

Dalam falsafah pemikiran lapisan tertinggi antaranya adalah etika. Orang yang hidup beretika tidak memerlukan hukuman atau ganjaran daripada sesiapa. Moral dan aturan ada dalam dirinya. Di atas puncak moral ialah estetika. Estetika itu adalah seni yang paling halus dan kemuncak.