Menjadi Manusia, Malaikat dan Syaitan

SEMAKIN positif cara berfikir seseorang itu semakin mudah untuk mereka membuat pilihan yang bakal memberi manfaat kepada diri, masyarakat dan negara. Berfikir positif yang juga beriringan dengan bersikap positif memberi makna cara kita berfikir dan bertindak berdasarkan realiti atau fakta semasa yang akhirnya memberi peluang setiap kita membuat sesuatu keputusan