Undi 18 – Antara Realiti Dan Falasi

Dengan anggapan nisbah tradisional pemilih berdaftar dengan jumlah pemilih tetap dipertahankan. Tetapi kemudian, kerana kira-kira enam juta pengundi baru ini adalah mereka yang berumur 18 hingga 21 tahun, adakah nisbah jumlah pemilih dan pengundi yang berdaftar ini akan dipertahankan?