Pengembaraan Seorang Calon PhD

Apa pun matlamatnya, ia mestilah sama iaitu bagi menjawab ‘scientific curiosity’ yang tak terjawab oleh bangun tubuh ilmu sedia ada yang sudah direkodkan dan tidak juga dijawab oleh rakan sama bidang secara lisan melalui medium ilmuan seperti seminar, kolokium, bengkel dan sebagainya