Jumlah Jawatan Pekerja Sektor Awam Dikurang

Pelaksanaan dilakukan melalui pelbagai kaedah antaranya kajian pertindihan fungsi antara jabatan dan agensi, rasionalisasi perjawatan, pengoptimuman sumber manusia, serah urus fungsi (outsourcing), penswastaan dan pengisian jawatan secara berhemah mengikut keperluan